För oss på Cuisine Medicine AB är det viktigt att våra kunder och vi själva ska känna trygghet över våra produkter. För att kunna kontrollera livsmedelssäkerheten, så att enbart säkra livsmedel levereras ut till våra kunder så jobbar vi efter ett HACCP-system. För ett väl fungerande HACCP-system krävs att det finns kunniga medarbetare i organisationen som är medvetna om risker för livsmedelssäkerheten och att de bidrar aktivt.

Förmågan att ta ansvar för en hållbar utveckling är avgörande för förtroendet hos bolagets intressenter och för förmågan att driva en framgångsrik affärsverksamhet.

Vår personal är utbildad i hygien och livsmedelshantering samt involverade, kunniga och engagerade i det vi gör. Målet är att aktivt arbeta för bättre miljö och hållbar utveckling.

I vår verksamhet använder vi oss till exempel av den senaste tekniken inom vattenrening, vilken utvecklas av Watersprint AB i Lund. Produkterna är säkra och miljövänliga med marknadens lägsta energiförbrukning.