Vi vill arbeta för en respektfull hållning till maten och dess miljöaspekter. Råvaran ska i första hand, eller så långt det är möjligt, vara lokalproducerad. Samtidigt ska den vara inspirationskällan till att skapa goda och innovativa anrättningar.

Den slutligt övergripande ingrediensen i vår matfilosofi är, stor kärlek till maten. Detta innebär engagemang, ett bibehållet intresse och att aldrig låta arbete och rutiner övergå i slentrian.